Neles blog

Over leiderschap en teams

  1. Neles blog

Nele Manheim, partner en het wetenschappelijke geweten van Deniels, schrijft periodiek over leiderschap. En dan niet alleen over leidinggevenden en de verschillende leiderschapsstijlen, maar ook over de gevolgen van leiderschap voor teamleden, over leiderschap in teams en tussen teamleden, en over de interactie tussen leidinggevenden en teamleden. Houd de website in de gaten voor nieuwe blogs!

Persoonlijk leiderschap

Ze zag het verkeerd gaan voordat het restaurant weer openging. De tafelrangschikking was conform de nieuwe regels, maar het zag er niet gezellig uit. Het bestellen was omslachtig, te ingewikkeld. En de looproutes waren niet intuïtief, klanten zouden de voorgeschreven paden verlaten. 2 weken na de opening zitten de omliggende terrasjes vol terwijl zij weinig klanten hebben.

YES! zal ze hebben gedacht. Zie je nou wel!

Toch moet ze zich voor haar kop slaan. Waarom heeft ze het team niet mee kunnen nemen in wat zij zag aankomen? Dacht ze dat haar inschatting verkeerd was? Durfde ze haar inschatting niet met de groep te delen? Of heeft ze het geprobeerd, maar luisterde het team niet?

Persoonlijk leiderschap gaat over hoe je als niet-leidinggevende optimaal functioneert in een team. Over een goede inschatting van je eigen kennis en expertise, waarbij je weet wanneer je de leiding moet pakken en wanneer je beter een meer ervaren teamlid kunt volgen. Het gaat over hoe je anderen beïnvloedt, hoe je ervoor zorgt dat het team luistert en jouw ideeën serieus worden genomen. Persoonlijk leiderschap gaat over weten wat anderen weten en kunnen, en als zij zelf het initiatief niet nemen, de juiste mensen naar voren schuiven. Op die manier kan het team optimaal profiteren van de unieke kennis en expertise van alle teamleden en garandeer je een optimale besluitvorming.

Meer weten? Neem contact op met Nele Manheim, organsiatiepsycholoog en gepromoveerd op leiderschap in teams